Visit Homepage
Skip to content

Personlig Träning/rådgivning

Boka in ett eller flera tillfällen för personlig yogaträning och rådgivning.
Tillsammans går vi igenom din situation och anpassar ett personligt program för dig. Det kan exempelvis handla om stresshantering, fysiskt smärta, sorg, ilska, sömnproblem, självacceptans, koncentrationssvårigheter, få ökad energi, mer kreativitet eller komma ur begränsande beteendemönster.

Kostnad per timme, 800 kr.

Välkommen att kontakta mig: pia@naad.se