Skip to content

OM KUNDALINIYOGA

-O M  K U N D A L I N I Y O G A

 

Kundaliniyoga är en vetenskap som är ca 5000 år gammal och som växer snabbt i popularitet.

Kundaliniyoga kan göras av precis alla oavsett ålder och har inget att göra med att du måste vara vig eller i bra form då du börjar. ”Yoga ”-ett ord på sanskrit som betyder förena. Man samstämmer kroppen, sinnet, själen med universum. Yoga gör vi för att må bra emotionellt och fysiskt, den hjälper kroppen att släppa på spänningar och varva ner samt tillför massor av ny energi. Kundaliniyoga arbetar med muskler, leder, blodcirkulation, körtelsystem, energisystem, nervsystem, sinnet m.m. Yogans tekniker gör att du skalar av din raster och gamla oönskade mönster som hindrar dig att vara i din största potential. En kriya är ett yogapass och det kan ses som en apotek med massor med recept som jobbar på olika saker. I ett Kundaliniyogapass finns alltid ställningar (asanas) andningsövning (pranayama) handpositioner (mudras) och ljudvibration (mantra). Det finns kriyas som bara är en övning t.ex. Sat Kriya, men det finns också Kriyas som har fler övningar (ett pass) som består av ca: 5-15 övningar. Yogan görs inkännande med slutna ögon. Läraren korrigerar aldrig eleverna fysiskt, övningarna instrueras verbalt och görs av var och en efter egen bästa förmåga.

En klass är vanligtvis 60-90 minuter och strukturerad enligt följande:

1) Ev undervisning och 5-10 minuters uppvärmning.   2) 30-45 minuters kriya (träningen själv)   3) 5-15 minuters Savasana-avkoppling.   4) 11-31 minuters meditation (detta kan inkludera mantra eller handmudras). Vi tonar alltid in med Adi Mantra: Ong Namo Guru Dev Namo tre gånger och chantar Sat Nam tre gånger då vi tonar ut.  Intoningen kalibrerar oss med vår egen inre visdom och det universella flödet. Avslutningssången är omtanke och välsignelse till alla vi har runt oss och Sat Nam betyder ”Jag är sanning”.

Om du har mens eller är gravid så hoppar du över alla rotlås, eldandning och annan magpumpning samt övningar som är för påfrestande för magen. Din yogalärare guidar dig igenom vad du ska tänka på.
Om du är gravid kontakta din yogalärare innan passet, då är det vissa saker som är viktiga för dig att tänka på.

Gör aldrig yoga under inverkan av alkohol eller andra droger. Rådgör med din läkare om du äter mediciner.